MILJØBILEN FRA MOVAR

Fokus på farlig avfall og småelektronikk.

 

 

Alle hytteeiere oppfordres til å være med på å dra lasset slik at miljøfarlig avfall ikke havner på avveie. I den anledning vil Miljøbilen besøke flere hytteområder langs Østfoldkysten for å samle inn miljøfarlig avfall gratis.

 
 

Miljøbilen er et tilbud til privatpersoner. Her kan du kostnadsfritt levere farlig avfall og småelektronikk direkte til bilen. Der vil kyndige hjelpere ta imot og bistå med sortering på lastebilen.

 

Til hytteområder i sommer

Tilbudet kommer i tillegg til de ordningene som allerede finnes gjennom forhandlere og gjenvinningsstasjoner, men foreløpig kun i Mossedistriktet. Hver vår og høst kjører Miljøbilen til faste boligområder i dette distriktet for å ta imot farlig avfall og småelektronikk direkte fra husholdningene.

 
 

- Nytt av året er at Miljøbilen nå også kommer til flere hytteområder i Moss, Våler, Rygge, Råde og Vestby gjennom hele sommeren. Alle privatpersoner er velkomne til gratis å benytte Miljøbilen uavhengig om bilen står i boligområder eller hytteområder, kunne Rita Snobl, ingeniør i avdeling forhusholdningsrenovasjon hos MOVAR fortelle.

 

Skadelig for helse og miljø

Farlig avfall og småelektronikk er totalt sett en liten avfallsmengde, men utgjør en stor fare for helse og miljø. Det er derfor veldig viktig å levere slikt avfall på riktig måte, så det ikke havner i restavfallet, i avløpet eller i naturen. Skulle du ikke være i nærheten av området Miljøbilen kjører, kan du levere dette gratis til nærmeste gjenvinningsstasjon. MOVAR tilbyr også en rød boks til å samle opp slikt avfall i. Boksen kan fås på Miljøbilen eller ved Solgård Avfallsplass i Moss. Denne er til innbyggere og hytteeiere i Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler. Boksen med sortert avfall i tas med til Miljøbilen eller gjenvinningsstasjonen.

 

MOVAR tilbyr også en rød boks til å samle opp miljøfarlig avfall i.

MOVAR tilbyr også en rød boks til å samle opp miljøfarlig avfall i.

- Eksempel på slikt avfall er lyspærer, leker med lyd og lys, ledninger, mobiltelefoner, føner, barbermaskin, maling, båtpleieartikler, spraybokser, lysrør, kantklippere og batterier, forklarte bilens sjåfør, Rune Vanebo.

 

Miljøbilen til steder utenom kjøreruta?

Typisk avfall til å levere til miljøbilen

De kommer gjerne til områder og plasser som ikke er lagt inn på kjørelista. Dette kan være hytteområder, borettslag og sameier, boligområder tilknyttet en velforening, festivaler, bygdedager med mer. Det vil hovedsakelig være i perioden juni, juli og august bilen vil være tilgjengelig for dette. Ta kontakt uansett, så ser de hva de får til.

 

- På Miljøbilen kan vi ikke ta imot eksplosiver, selvantennende stoffer, smittefarlig- eller radioaktiv avfall, avsluttet Snobl.

 

 


 

Har du avfall du vil bli kvitt utenom rutetidene til miljøbilen, så er Solgård Avfallsplass et glimrende sted, der det ligger lett tilgjengelig like ved E6 ved Moss.

 
 

Sjekk ut www.movar.no/miljøbilen for mer info og Miljøbilens sommerrute.