Back to All Events

Dirigentkurs i rytmisk korledelse - Østfold sangerforum

32387322_2007811545958296_4713390981435621376_n.jpg

Koralliansen og Norsk sangerforum med Østfold sangerforum som teknisk arrangør, ønsker velkommen til dirigentkurs i rytmisk korledelse.

Målet med seminaret er å gjøre deg som dirigent mer bevisst på de verktøy du har til rådighet når du arbeider med rytmisk korsang. Vi henvender oss først og fremst til dirigenter med en viss erfaring i kordireksjon.

På seminaret vil du få anledning til, sammen med de andre, å se på hvilke didaktiske metodiske betraktninger man med fordel kan gjøre seg i møtet med rytmiske korsatser. (Hva skal vi synge og hvorfor skal vi synge denne sangen? Hvordan skal vi arbeide med sangen?)

I seminaret blir det lagt spesiell vekt på:
• innstuderingsmetoder
• pulsformidling og direksjon
• rytmikk og feeling
• klang og uttrykk.


Men du møter også emner som: 
• undervisningsstil
• planlegging
• undervisningsprinsipper
• arbeidsformer
• undervisningsmodeller

Thue Thesbjerg vil arbeide med et lokalt øvingskor, men som seminar-deltaker får du også muligheten til å prøve ut prinsippene og redskapene selv. Thue gir tilbakemelding og råd til det du gjør. Du får god mulighet til å stille spørsmål underveis.

Thue underviser til daglig i musikk og idrett på Aarhus Katedralskole. Han har vært i korgamet i mange år, og følger godt med i det som skjer på korfeltet. Han har sunget i det verdensberømte koret Vocal Line fra Århus og i vokalgruppen VoxNorth. Siden 1995 har han jobbet som freelancer i rytmisk korinstruksjon. Han arbeider med kor i alle aldersklasser og på alle nivåer, men alltid med det rytmiske i fokus: autensitet, presisjon, groove, kropp, klang og uttrykk.

Thue både arrangerer og komponerer rytmisk kormusikk. Komposisjonene har vært rettet mot barnekor og en barnemusikal er det nyeste produkt – arrangementene er primært for voksen- og ungdomskor.
Utover å undervise elever på videregående skole og korsangere, er han deltidsansatt som konsulent for foreningen ”Syng”, som organiserer ungdomskor i Danmark. Dessuten har han i 12 år vært aktiv i Aarhus Vocal Festival (AAVE), som annethvert år arrangerer den største og mest betydningsfulle rytmiske vokalfestival i Europa. Avslutningsvis har Thue de siste 6 år vært brukt som sensor i forbindelse med eksamen i korledelse ved Det Jyske Musikkonservatorium for både kandidat-, diplom-, master- og AM-studerende.

Bakgrunn
Korsang er en av de kulturaktivitetene som flest nordmenn driver med. Vi har grunn til å tro at over 100 000 nordmenn synger i kor. 66 000 av disse er medlemmer av en av organisasjonene i Koralliansen. Koralliansen er et samarbeidsforum bestående av kororganisasjonene Ung i Kor, Norges Korforbund, Norsk sangerforum, Norsk Sangerforbund, Ung kirkesang, Norges kirkesangforbund og dirigentorganisasjonen Foreningen norske kordirigenter (FONOKO).

Behov for et dirigentløft
I vår daglige dialog med dirigenter og kor ser vi betydningen av dirigentens kompetanse og erfaring. Gode dirigenter sikrer bl.a. kvaliteten på prøvene og øker rekrutteringen til korene.
Vi mener at en satsing på bedre og flere dirigenter er det beste tiltaket for å styrke bredden i norsk korliv. Dette er også et tiltak som har positive synergieffekter: For hver kordirigent man øker kompetansen til, får alle sangere i koret et bedre kulturtilbud. Uavhengig av organisasjonstilhørighet skal du ha mulighet til å delta på et kurs i din region. I tillegg til temakurs av den typen du her tilbys, har Koralliansen også modulbaserte dirigentkurs.
Koralliansens mål med modulbasert opplæring er å opparbeide en “dirigentstab” slik at alle kor har tilgang på kvalifiserte dirigenter
Pris: kr. 1000,-.
Bindende påmelding innen 15. juni 2018 til: k.sand@icloud.com