Back to All Events

TARA-metoden: Utdannelsesforløp - Nordens Lys

33076055_1626637254101071_1313326575923494912_n.jpg

TARA står for Tools for Awakening Resources and Awarenes. Metoden er en syntese mellom den gamle, japanske energi-medisinen Jin Shin og moderne kunnskap om stress, sjokk og traumer. Den er skapt av nevropsykolog dr. Stephanie Mines.

Utdannelsesforløpet går over 4 helger i løpet av 5 måneder: 
Kursdel 1: 1.-2. sept. 2018 - Grunnkurs/selvhjelp
Kursdel 2: 13.-14. okt. 2018 - Transformasjonsflower
Kursdel 3: 17.-18. nov. 2018 - Meridianflower og pulsdiagnostikk
Kursdel 4: 19.-20. jan. 2019 - Meridianflower og dybder

Kursdel 1: På grunnkurset tar for seg hvordan du kan hjelpe deg selv med plager av forskjellig art. Her vil du lære de 26 hellige energipunktene på kroppen, og litt om hvordan du ved å sette sammen to og to punkter kan behandle deg selv for en rekke ulike tilstander, som hjertebank, nervøsitet, astma, fordøyelses-problemer, smerter osv. Men først og fremst er de 26 punktene en dyp støtte til transformasjons-prosesser i livet. Systemet kalles derfor også et transformasjons-system, og virker inn på både den fysiske, psykiske og spirituelle dimensjonen ved livet. 

Kursdel 2: Her lærer du lengre flower til regulering av nervesystemet, noe som igjen påvirker en rekke fysiologiske tilstander i kroppen. Samtidig skjer det en energetisk reorganisering i kropp og sinn, slik at kontakten med din essens styrkes. De 8 ekstra-ordinære meridianene som er grunnlaget for metoden, har vært sjelens vei inn i det fysiske under fostertiden. Sjokk og traumer i løpet av graviditeten kan sette dype spor, og her har TARA-metoden en unik tilgang til helbredelse via reorganisering av nervesystemet og energi-systemet.

Kursdel 3: Denne helgen lærer du TARA-metodens måte å behandle de 12 organ-meridianene på. Du lærer også om 5 element-teorien og å lytte til håndleddspulsene. Til sammen vil dette gi deg en verdifull veiledning i behandling av deg selv eller andre.

Kursdel 4: Jin Shin betyr «empatiens kunst» på japansk. Vi fordyper oss i forståelsen av meridianer og transformasjons-flower, og forfiner evnen til å lytte til pulser via våre følsomme fingertupper. Vi lytter inn i bindevev og bio-elektrisk energi, men også til ord og historier, følelser og bevissthets-opplevelser. Den empatiske evnen trenes både i dialog og stillhet. 

Instruktør: Psykomotorisk terapeut Runa Helmersen
Sted: Nordens Lys Behandlings- og Kurssenter, Artillerigaarden, Smedjegaten 88, 1632 Gamle Fredrikstad
Pris: Kr 9200 inkl. omfattende kompendier på norsk.
Påmelding: Direkte til Runa Helmersen på mail post@runahelmersen.no eller mobil 95085446 innen 15. august 2018.