Back to All Events

Helium Init#2 / Atelierseminar - Prosjektrom Helium

HELIUM INIT#2 / SEMINAR
STJERNESMELL – Overlevelsestrategier for atelierfellesskap i pressområder

Arrangør: Prosjektrom Helium i samarbeid med Østfold Bildende Kunstnere.
Støttet av: Østfold fylkeskommune, Fredrikstad kommune, NBK og Østfold kunstsenter.

Gratis inngang og lunsj

Påmelding innen 22. oktober: https://www.deltager.no/atelierseminar_stjernesmell

Detaljer og oppdateringer av programmet blir lagt ut fortløpende.

På atelierseminaret STJERNESMELL inviterer vi inn ulike aktører for å belyse alternative modeller for etablering av produksjonslokaler for kunstnere. Hovedforedragsholder vil være leder for Finlands kunstnerorganisasjons Atelierstiftelse, Tulla Paalimäki.

SEMINARPROGRAM: kl.09.30 – 16.00

VELKOMSTKAFFE FRA kl.09.15

Kl.09.30 / INTRODUKSJON: Jonas Qvale (Leder av ØBK – Østfold Bildende Kunstnere / Styret –ØKS)

Tuula Paalimäki / Director of Finnish Artists’ Studio Foundation

Marius Dahl / SAF atelierfellesskap i Drammen

Tom Erik Lønnerød / Spriten Kunsthall / Kunstnerbyen Skien

Graham Hayward / Fellesverkstedet i Oslo

Arild Eriksen / Arkitekt, UKS-prosjektet Kunstnerbolig

Kl. 12 – 13.00 / LUNSJ (GRATIS VED PÅMELDING)

kl.13.00 / Korte innledninger før paneldebatt:

Ole Henrik Holøs Pettersen / Kultursjef i Fredrikstad kommune

Line Fasteraune / BOA – Billedkunstnerne i Oslo og Akershus


kl.13.15 – 15.30 / PANELDEBATT / Muligheter for innspill fra salen

Moderator: Trond Hugo Haugen / Styret – UKS / Oslo Open / Kunstnernes Hus

PANELDELTAKERE:

Freddy André Øvstegård / SV / Stortingsrepresentant

Atle Ottesen / gruppeleder Ap / leder av Kultur- og miljøutvalget i Fredrikstad kommune

Line Fasteraune / BOA – Prosjekt Atelierkontor – Mulighetsstudie støttet av Oslo Kommune

Under avklaring: 2-3 deltakere (Østfold fylkeskommune, Moss kommune og en kunstnerrepresentant)

Kl.15.30 / OPPSUMMERING

Kl. 16.00 / Avsluttes med omvisning i Norske kunsthåndverkeres Årsutstilling 2018 i Hydrogenfabrikken/ØKS

—-

BAKGRUNN

Kunstnere og andre kreative næringer har gjentatte ganger vært med på å gjøre sovende eller slitte bydeler til attraktive steder ved å ta dem i bruk. Det er snarere regelen enn unntaket at disse miljøene skvises ut når pengesterke aktører inntar disse ”spennende” områdene. Etter drøye 5-års drift står kunstnermiljøet rundt Hydrogenfabrikken allerede i en usikker situasjon. Nye eiere har varslet satsning på industri fremfor kunst og legger ned den unike utstillingshallen som har satt stedet på kartet og sørget for rekruttering på området. Utviklingsmulighetene til å få flere kunstnere inn på området er stoppet og det er tvilsomt om kunstnermiljøet vil ha noen framtid her. Det private leiemarkedet har vist seg å være både for kostbart og lite pålitelig.

Prisene på leiemarkedet stiger jevnt, mens inntektene til kunstnerne følger ikke samme indeks. Det ikke nødvendigvis pengene som er drivkraften bak næringen, men trygg og god nok plass til å skape kunst. Det finnes kommuner i Norge som har satset på subsidierte atelierer fordi de ønsker seg et godt og synlig kunstnermiljø, men mange av de mellomstore byene mangler dette i dag. Kulturbudsjettene er allerede skrapet ned til beinet og næringsstøtte tilfaller stor sett ikke kulturaktører, selv om kulturnæringen representerer et betydelig antall arbeidsplasser der kunstnertettheten er stor.

Finnes det andre støtteordninger og eierskapsmodeller, som f.eks en atelierstiftelse, som kan sikre fremtiden for et atelierfellesskap? Hvilke muligheter har kunstnere til å eie i stedet for å leie sin egen arbeidsplass? De inviterte seminardeltagerne vil presentere erfaringer som kan besvare noen av disse spørsmålene. Det blir paneldebatt med muligheter for innspill fra salen.

Hensikten med seminaret er å invitere til dialog og fremtidig samarbeid mellom kunstnere og representanter for fylker og kommuner som vurderer å tilrettelegge for nye atelierfellesskap. Finnes det muligheter for at kunstnerne kan være med på å utvikle nye bydeler i sentrumsnære strøk uten å risikere nok en stjernesmell?

VELKOMMEN!

Prosjektrom Helium

v/Tor-Magnus Lundeby

Hege Liseth

Arne Revheim

Laila Kongevold

Påmeldingslink: https://www.deltager.no/atelierseminar_stjernesmell


41378810_1863239843758007_9039640933729042432_o.jpg