Skjærgårdsfiske

Skjærgårdsfiske er aldri kjedelig. Det finnes alltid en metode som fungerer og det finnes alltid fisk. Blant Fredrikstads og Hvalers tusentalls øyer, holmer og skjær finner du alltid en plass for deg selv, og stangfiske i skjærgården er helt fritt og gratis.

 

Jakten på havets dronning

Våren er den store høytiden for kystfiskeren som er på jakt etter sjøørreten. Havets dronning kalles sjøørreten, og den er mer eksotisk og vanskelig å få til å bite enn makrell og sei. For sjøørreten er sky fisk, som kun lar deg få noen sjanser før den stikker av. Fisk mellom holmer og skjær, gjerne på strømfylte steder. De beste mulighetene har du hvis du benytter timene i grålysningen eller når skumringen siger på. For på denne tiden av døgnet trekker sjøørretene inn på grunna for å beite på de byttedyrene som lever her. Mageprøver viser at den store sjøørreten helst beiter på sild og brisling. Sluker som ligner disse bør være førstevalget, og sluken bør gå fort og rykkvis

 
 

Husk at det finnes en generell fredningssone på 100 meter fra bekker som har sjøørret. På disse stedene kan man ofte få tynn og utgytt fisk. Trekk vekk og finn heller viker og grunner med maks to-tre meters dyp om du er på jakt etter sjøørreten. Holmene ved Puttesundbroen og holmene ved badestranden Djupeklo samt områdene utenfor innløpet til Skjebergkilen er fine fiskeplasser om det er sjøørreten du er på jakt etter.

 

Makrellen

Makrellen er sommerens mest populære fisk. Makrellen kommer først når vanntemperaturen ligger på 10-14 grader. Den kommer inn i Oslofjorden i mai-juni for å gyte. På sensommeren kommer det et innsig av makrell i alle størrelser. Makrellen beiter på småsild og krepsdyr. Den beste fisketiden er ved soloppgang og solnedgang. Makrellen og brennmaneten ønsker samme temperatur, og de beiter også delvis på de samme små dyreartene. Solgangsbris og middels vannstand gir de beste fiskeforhold.

 
 

Torsk og sei

Torsken gyter og oppholder seg i fjorden. Torsken ønsker temperaturer mellom 6 og 10 grader. Denne temperaturen er nær land i månedene mai, oktober, november og desember. Seien trives best i samme vanntemperatur som torsken og er lettest å finne på grunner. Seien oppholder seg i Oslofjorden til den er ca. 3 kilo. Da forlater den fjorden og trekker til gyteplassene.

 

Fisk i feriemodus

Juli er ferietid for de fleste nordmenn. Da trekker vi ut til kysten og havet – enten for å bo i telt, hytte eller båt. Mange drømmer også om å fiske og få mye fisk. Men når sola steiker er det ikke lett å finne fisk som er bitevillig. Men det er ikke umulig å få fisk om sommeren. Det gjelder bare å komme seg ut med en båt. Fisking på dypt vann og bruk av naturlig agn sikrer fangst også på varme sommerdager.